VIJESTI KOJE JE MUHAMMED, A. S., DAO O DOGAGAJIMA IZ BUDUCNOSTI


Svaki covjek, svaka zajednica i svaka dr?ava ima svoju sudbinu. Dok još na zemlji nije stvoren nijedan covjek, Allah, d?. š., je, sa svim detaljima, odredio sve ono što ce u buducnosti do?ivjeti svaki covjek, svi dogadaji sa kojima ce se suociti svaka dr?ava, svi stepeni kroz koje ce proci sve ljudske zajednice i svi dogadaji poput toga. Medutim, ljudi ne mogu znati ni za jedan od tih dogadaja koji su prethodno odredeni, koji su se u Allahovim ocima vec desili, pa cak i okoncali. Njih vide i znaju za njih tek kada ih do?ive. Prema tome, buducnost je za covjeka gajb, odnosno nepoznanica.
Medutim, Allah, d?. š., je u Kur’anu saopcio da je odredene podatke vezane za gajb saopcio nekima od svojih robova. Jedna od tih osoba je i Jusuf, a. s., koji je, dok je bio u ropstvu, objašnjavajuci dokaze Allahovog postojanja, dvojici svojih drugova rekao slijedece:
“Nijedan obrok hrane nece vam donesen biti, a da vam ja prije ne ka?em šta cete dobiti” - rece Jusuf. “To je samo dio onoga cemu me naucio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje” (Yusuf, 37).
Kao što je i saopceno u navedenom ajetu, Jusuf, a. s., je posjedovao znanje o jednom gajb dogadaju. To je jedno znanje i mud?iza kojom je Allah, d?. š., obdario Jusufa, a. s. Allah, d?. š., je, osim toga, Jusufu, a. s., dao i moc tumacenja snova. Yusuf, a. s., je, Allahovom voljom, mogao vidjeti odredene dogadaje koji ce se desiti u buducnosti.
Znanje koje je dato Jusufu, a. s., je u slicnom obliku dato i ostalim pejgamberima. Allah, d?. š., je na slijedeci nacin saopcio da ce vijesti o gajb dogadajima saopciti onima koje On odabere:
On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji ce ga cuvati (Al-D?inn, 26-27).
Naravno, Allah, d?. š., je i Muhammedu, a. s., dao niz saznanja o dogadajima iz sfere gajba. Resulullah je, Allahovim saopcenjem, saznao za veliki broj hem dogadaja koji su se desili u prošlosti i za koje niko nije znao, hem dogadaja koji ce se desiti u buducnosti. Ovu cinjenicu Allah, d?. š., na slijedeci nacin saopcava u jednom kur’anskom ajetu:
Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlucili, i kada su onako lukavi bili (Yusuf, 102).
U ovom poglavlju cemo mjesto ustupiti nekim od ovih gajb dogadaja, koje je Allah, d?. š., Pejgamberu saopcio Kur’anom i putem posebnih saopcenja, a koji su, pored Kur’ana, do nas dospjeli i putem Resulullahovih hadisa. (Detaljnije u knjizi Kur’anske mud?ize, Harun Yahya, Bosancica-print.)
Vecina ovih dogadaja su se realizirali i ljudi su se uvjerili u tu mud?izu. To je, u isto vrijeme, i jedan od dokaza da je Muhammed, a. s., Allahov poslanik i da je Kur’an Allahov govor.
Neki od gajb - dogadaja koji su Pejgamberu saopceni Kur’anom


Elif Lam Mim. Bizantinci su pobijedeni na najni?em mjestu, ali oni ce, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti za nekoliko (3-9) godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada ce se vjernici radovati (Ar-Rum, 1-4).
Jedno od obavještenja o buducim dogadajima koje su Pejgamberu saopcene Kur’anom nalazi se u prvim ajetima sure Ar-Rum. U ovim ajetima se govori da je Bizantijska imperija pretrpjela poraz, ali da ce nakon kratkog vremena ponovo izvojevati pobjedu.
Ovi ajeti su objavljeni otprilike sedam godina nakon što su kršcani Bizantinci pretrpjeli ?estoki poraz od idolopoklonickih Perzijanaca, oko 620. g, i u ajetima se saopcava da ce Bizantinci veoma brzo izvojevati pobjedu. Medutim, u to vrijeme Bizantija je pretrpjela tako veliki poraz da je cak izgledalo nemoguce da se odr?i na nogama, a nekmoli da izvojuje ponovnu pobjedu. Ne samo Perzijanci, nego su i Avari, Slaveni i Lombardi predstavljali veliku opasnost po bizantijsku dr?avu. Avari su došli do pred sami Istanbul. Da bi se podmirili troškovi vojske, bizantijski kralj Heraklius je naredio da se zlatni i srebreni ukrasi po crkvama istope i pretvore u novac. Kada cak i to nije bilo dovoljno, pristupilo se topljenju kipova od bronze. Veoma veliki broj guvernera se pobunio protiv Herakliusa, a Imperija je došla do tacke raspadanja. Prvo su, od strane idolopoklonickih Perzijanaca, okupirane bizantijska Mezopotamija, Klikija, Sirija, Palestina, Egipat i Ermenistan.216
Ukratko, ocekivao se totalni nestanak Bizantije. Tacno u ovom periodu, medutim, dolazi do objave prvih ajeta sure Ar-Rum, u kojima se saopcava da ce, nakon ne više od devet godina, Bizantija ponovo pobijediti. Ova pobjeda je izgledala toliko nemoguca da su mušrici Arapi išli toliko daleko da su ove ajete uzimali kao predmet sprdnje. Mislili su da se nikada nece dogoditi ova pobjeda koju Kur’an najavljuje.
Medutim, kao i sve druge kur’anske informacije i saopcenja, i ova je nesumnjivo bila istinita. Otprilike sedam godina nakon objave prvih ajeta sure Ar-Rum, decembra 624., u blizini ruševina Ninova, dogodio se još jedan veliki rat izmedu Bizantije i Perzijske imperije. A ovaj put je bizantijska vojska porazila perzijsku. Nekoliko mjeseci nakon ovog rata, Perzija je bila primorana potpisati sporazum o povratku Bizantiji teritorija koje je okupirala.217 Tako je došlo od obistinjavanja “bizantijske pobjede” koju je na jedan cudotvoran nacin Allah, d?. š., Kur’anom prethodno najavio Svome Resulu.
Druga mud?iza koja se nalazi u istim ajetima je, takoder, i jedna geografska cinjenica koju je u to vrijeme bilo nemoguce ustanoviti.
U trecem ajetu poglavlja Ar-Rum istice se da ce Bizantinci biti pora?eni na najni?em mjestu na svijetu. Ova cinjenica je sadr?ana u formulaciji “edne’l-erd”, koju su mnogi komentatori Kur’ana prevodili kao “blisko ili susjedno mjesto”. Medutim, ovaj prijevod nije prava protuvrijednost originalne formulacije, nego figurativni komentar. Rijec “edna”, koja znaci “najdonji, najni?i, najdublji...” izvedenica je od glagola “dena”, a rijec “erd” znaci svijet. Prema tome, cjelokupna formulacija “edne’l-erd” dolazi u znacenju “najni?eg mjesta na svijetu”.
Zanimljivo, rat izmedu Perzije i Bizantije odigrao se na najni?em mjestu na svijetu! Mjesto odigravanja aktualnog rata je bazen jezera Lut, koje se nalazi na tromedi sirijske, palestinske i teritorije današnjeg Jordana. I, kao što je danas vec opcepoznato, bazen jezera Lut nalazi se na visini 395 metara ispod nivoa mora i predstavlja mjesto sa najni?om nadmorskom visinom na svijetu. Dakle, Bizantinci su, baš kao što je Kur’an najavio, pora?eni na ‘‘najni?em mjestu na svijetu’’.
Ono na što se ovdje mora skrenuti pa?nja je cinjenica da je nadmorska visina, a time i nadmorsku visinu jezera Lut, bilo moguce ustanoviti jedino mjerenjima provedenim u savremenom dobu. Sasvim je nemoguce da je, u vrijeme objave Kur’ana, neko znao da okolina jezera Lut predstavlja najni?u tacku svijeta. Medutim, ovo podrucje je u Kur’anu navedeno upravo kao mjesto sa najni?om nadmorskom visinom. To, opet, predstavlja još jedan u nizu dokaza da je Kur’an rijec Svevišnjeg Allaha, d?. š., i da je Muhammed, a. s., Allahov resul.
U navedenom ajetu Allah, d?. š., saopcava da je jedne noci Pejgambera odveo i pokazao mu Mesd?id-i Aksa. Ovo je, takoder, jedna velika mud?iza. Kao što je vec poznato, Mesd?id-i Harem nalazi se u Mekki, Mesd?id-i Aksa u Jerusalemu. A kada se dogodio ovaj slucaj, Pejgamber se nalazio u Mekki i u uvjetima tog vremena bilo je potpuno nemoguce za jednu noc otputovati iz Mekke u Jerusalem. Osim toga, neizostavno se mora naglasiti i cinjenica da Muhammed, a. s., ranije nije bio u Jerusalemu i nikada ranije nije vidio Mesd?id-i Aksa.


Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi
(Al-Isra’, 1).
Prenosi se da mu, kada je narednog dana ovu veliku mud?izu pricao onima oko sebe, mekkanski mušrici nisu povjerovali i da su od njega tra?ili da im iznese dokaze vezane za to putovanje. Medu Kurejšijama je bilo onih koji su vidjeli Mesd?id-i Aksa, od Pejgambera su tra?ili da im on opiše to mjesto i s tim u vezi su mu postavljali i neka pitanja.
Kada im je Pejgamber, a. s., sasvim tacno opisao Mesd?id-i Aksa, mušrici su rekli da je Muhammed, a. s., pogodio u opisivanju, a potom su ga pitali da li je sreo njihove karavane koji su dolazili tim putem. Na to njihovo pitanje Pejgamber je odgovorio: “Da, sreo sam karavane, bili su u RevhCu. Tra?ili su jednu deva koja im je odbjegla. Medu njihovim teretom ima i jedna posuda za vodu. O?ednio sam, uzeo sam je, napio se vode i stavio na njeno mjesto gdje je prethodno bila. Upitajte ih, kada dodu, da li je u zdjeli bilo vode?” Nako što su Kurejšije rekle: “I ovo je jedan alCmet”, nastavili su Pejgambera zapitkivati detalje u vezi sa karavanom. Pejgamber je odgovorio na sva pitanja i rekao slijedece: “Medu njima je ta osoba naprijed, sjedi na sivoj devi i, iako ima dvije velike vrece, stici ce taj dan u vrijeme izlaska sunca.” Na to su rekli: “A to je drugi znak” i, prenosi se, tog dana su brzo krenuli prema Senijji i tu cekali izlazak sunca. I doista, karavan se pojavio baš u trenutku kada je sunce izlazilo. Na celu karavana nalazila se siva deva, kako je Pejgamber opisao. 218
To što je Allah, d?. š., Pejgamberu, bez njegovog odlaska tamo, pokazao jedno mjesto koje nikada ranije nije vidio jedna je veoma znacajna mud?iza. A to što je u to vrijeme bilo nemoguce za jednu noc prijeci od Mekke do Jerusalema govori u prilog ocitosti i nepobitnosti ove mud?ize.


Allah ce obistiniti san Poslanika Svoga da cete, sigurno, u Casni hram uci sigurni - ako Allah bude htio - neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao
(Al-Fath, 27).
Dok je bio u Medini, Pejgamber, a. s., je sanjao san u kome je vidio kako muslimani bez straha ulaze u Mesd?id-i Harem i tavafe oko Kabe i o toj radosnoj vijesti je obavijestio vjernike. Bila je to radosna vijest pošto vjernici koji su u toku hid?re iz Mekke došli u Medinu od tada nikada nisu mogli uci u Mekku. Nakon što je Pejgamber saopcio ovaj svoj san, prema predanjima, vjernici su krenuli u Mekku sa namjerom da obave umru, ali im mušrici nisu dozvolili da udu u Mekku. Što se tice munafika, oni su ovu situaciju iskoristili u cilju sijanja fitneluka, te, govoreci da niti su mogli doci do Kabe, a niti da su se mogli ošišati, nastojali opovrgnuti san koji je Pejgamber sanjao.
Kao pomoc i potporu Muhammedu, a. s., Allah, d?. š., objavljuje 27. ajet poglavlja Al-Fath i saopcava da je Pejgamberov san istinit i da ce, ako to On bude htio, vjernici sigurno uci u Mekku. I, doista, nakon izvjesnog vremena, prethodnim sporazumom na Hudejbiji, a potom i osvajanjem Mekke, muslimani su, tacno onako kako je i saopceno u ajetu, bez straha ušli u Casni hram. Tako je Allah, d?. š., pokazao da je istina ono o cemu je prethodno obavijestio Svoga Pejgambera.219
A još jedna veoma bitna tacka u aktualnom slucaju je slijedeca: kada je Pejgamber vjernicima saopcavao ovu radosnu vijest, situacija uopce nije bila pogodna za realizaciju te vijesti. Štaviše, uvjeti su pokazivali baš suprotno; mušrici su bili kategoricni i odlucni u svojoj nepopustljivosti u smislu nedopuštanja vjernicima da posjete i udu u Mekku. A to je bio povod da oni sa iskvarenim srcima sa sumnjom gledaju na ono što je Pejgamber govorio. Medutim, oslanjajuci se na Allaha, d?. š., i potpuno zanemarujuci i ne obracajuci pa?nju na ono šta ce drugi reci, Pejgamber, a. s., je nepokolebljivo vjerovao u ono što mu je njegov Gospodar objavljivao i to prenio svojim pristalicama. A to što se kur’anskim ajetima potvrdilo ono što je rekao i što se u skoroj buducnosti realiziralo to što je rekao, bitne su mud?ize Muhammeda, a. s., i Kur’ana.

I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: “Vi cete doista dva puta nered na Zemlji uciniti i preko mjere oholi postati. I kad dode vrijeme prve od dvije prijetnje, poslali smo protiv vas robove Naše, silno mocne, oni su uzdu? i poprijeko zemlju vašu pregazili, i prijetnja se ispunila. Zatim smo vam dali pobjedu protiv njih i pomogli vas imecima i sinovima i ucinili vas brojnijim (Al-Isra’, 4-6).

Kao što se i saopcava u navedenim ajetima poglavlja Al-Isra’, sinovi Israilovi (Jevreji) ce na Zemlji dva puta nered uciniti. Saopcava se da je nakon njihovog prvog “nereda i prekomjerne oholosti” Allah, d?. š., na njih poslao jednu mocnu vojsku. I, doista, neposredno nakon što su sinovi Israilovi ubili Jahjaa, a. s., i nakon što su kovali planove za ubistvo Isaa, a. s., dakle nakon nereda i njihove prekomjerne oholosti, 70. godine n. e., od strane Rimljana su protjerani iz Jerusalema, a hzr. Sulejmanov hram u Jerusalemu je demoliran.
Uperiodu kada su Pejgamberu objavljeni ajeti u kojima se saopćava da će Jevreji ponovo ojačati, Jevreji su živjeli u veoma teškim uvjetima i nisu imali svoju državu. Međutim, godinama kasnije obistinila se kur’anska mudžiza i 1948. godine David Ben-Gurion (lijevo) je proglasio osnivanje izraelske države.
Nakon što su 70. godine n. e. protjerani iz Palestine, Jevreji su se raširili po cijelom svijetu. A zato što su izgledali kao ubice Isaa, a. s., u evropskim zemljama su bili poni?avani, ?ivjeli su pod teškim uvjetima, a u vecini slucajeva su, štaviše, morali kriti svoju vjersku pripadnost. A i u periodu kada su Pejgamberu objavljeni navedeni ajeti, Jevreji su još ?ivjeli pod ovim teškim uvjetima, a nisu cak imali ni svoju dr?avu. Medutim, u navedenim ajetima Allah, d?. š., saopcava da ce sinovima Israilovim ponovo dati moc.
Ovaj slucaj, koji je u periodu kada je Pejgamber, a. s., bio u ?ivotu bio prilicno daleko i izgledao kao teško ostvariv, u potpunosti se realizirao kasnije. Jevreji su se vratili u Palestinu i 1948. godine osnovali Izrael. Današnja politicka i vojna moc i utjecaj Izraela je opcepoznata cinjenica o kojoj je suvišno govoriti.
Jedna od bitnih tacaka ovih i drugih ajeta u kojima se govori o sinovima Israilovim je što se u njima saopcava da ce kasnije biti realizirano ono što je u tom periodu izgledalo nemoguce i za ciju realizaciju tada nije postojao nikakav izgled niti nagovještaj. Sve to su, naravno, kur’anske mud?ize.
Kao što se saopcava u navedenom ajetu, Pejgamber, a. s., je jednoj od svojih ?ena otkrio jednu tajnu. Medutim, ne cuvajuci povjerenu tajnu, saopcila je to drugim ?enama. Allah, d?. š., je ovaj slucaj saopcio Svome Poslaniku i obavijestio ga o tome šta su govorile. Nakon toga je Pejgamber svojim ?enama rekao da zna njihove tajne razgovore koje su medusobno vodile.
Neke od gajb vijesti koje je Pejgamber saopcio u svojim hadisima

"Vi }ete osvojiti Egipat. To je mjesto gdje se (zanovac) ka`e kirat. Tamo{njem narodu preporu~ujte dobro. Oni imaju jednu zadu`enost (zimmet), a I jednu pravednost."220
U navedenom hadisu Pejgamber saopcava radosnu vijest da ce Egipat biti osvojen. U periodu kada je Pejgamber saopcavao ovu radosnu vijest Egipat se nalazio pod dominacijom Rimljana. Osim toga, muslimani tada nisu imali veliku moc u svojim rukama. Medutim, ove Pejgamberove rijeci su se obistinile, i to ne mnogo nakon njegove smrti. U vrijeme hilafeta Omera, r. a., 641. g. muslimani su, pod komandom Amra bin Asa, osvojili Egipat.221 Ovaj slucaj je jedna od gajb vijesti koje je najavio Muhammed, a. s.

"Kada Kisra umre, nema drugog Kisre osim njega. A kada i Kajser umre, nakon njega nema drugog Kajsera. Tako mi Zat-i Zuld`elala, Onoga koji u svojoj mo}i dr`i moju du{u, vi }ete riznice njih obojice tro{iti na Allahovom Putu."222
Rijec “kisra”, koja se spominje u navedenom hadisu, ime je koje se nekada koristilo za iranske kraljeve, a atribut kajser (cezar) koristio se za rimske imperatore. U svom hadisu Pejgamber vjernicima saopcava radosnu vijest da ce riznice koje posjeduju oba ova kralja ostati muslimanima.
Moment na koji ovdje treba obratiti pa?nju je cinjenica da, u periodu kada je Pejgamber saopcavao ovu radosnu vijest, sa vojnog, ekonomskog i politickog aspekta muslimani nisu posjedovali toliko veliku moc da bi mogli naciniti jedno takvo veliko osvajanje. Osim toga, Iran i Rimska imperija su, isto tako, u tom periodu bile dvije najjace dr?ave koje su gospodarile cijelim Bliskim istokom. Prema tome, kada je Pejgamber obavještavao o ova dva osvajanja, uopce nije bilo govora o jednoj takvoj politickoj situaciji. Medutim, došlo je do obistinjenja i ovih dogadaja koje je Pejgamber prethodno najavio u svome hadisu. U vrijeme Omera, r. a., osvojen je Iran i zauzet ratni plijen, a uporedo sa ovim osvajanjem okoncana je i vladavina kisri.223
A Cezarova smrt, i to što je njegova riznica prešla u muslimanske ruke, desila se prvenstveno u periodu hilafeta, osvajanjem veoma bitnih centara koji su pripadali Rimskoj imperiji. Pocevši od perioda Ebu Bekra, r. a., u potpunosti su osvojeni znacajni centri koji su bili pod vlašcu Cezara kao što su Jordan, Palestina, Damask, Jerusalem, Sirija i Egipat. Nakon osvajanja Istanbula 1453. g. od strane osmanlijskog sultana Mehmeda Fatiha i rušenja Rimske imperije, historijski je pokopana i titula ‘‘cezar’’.224
U svojoj knjizi Islamska avantura americki analiticar, pisac M. G. S. Hodgson, na slijedeci nacin objašnjava muslimanska osvajanja teritorija koja su bila pod Bizantijskom i Perzijskom imperijom:
Kao mekkanski Arapin, Muhammed je u Medini osnovao zajednicu organiziranu na principima vjere, a ova zajednica, koja ce nasrnuti na Sasani (Iran) i Rimsku imperiju i koja ce, štaviše, na lokalnom nivou prijeci na njihovo mjesto, raširit ce se na veci dio Arapskoga poluotoka.”225
Tako su se ova veoma va?na osvajanja, koja su, sa politickog i ekonomskog aspekta, u vrijeme Muhammeda, a. s., izgledala nemoguca, realizirala kao pojedinacne mud?ize, kojima je Allah, d?. š., obdario Svoga Resula.

"Uzvi{eni Allah je Kisri njegovog sina [irevejha u~inio zlokobnim. [irevejh ga je ubio tog mjeseca, te no}i i tog sahata!"226 "Moja vjera i moja dominacija dospjet }e do mjesta do kojih je dospjela Kisraova teritorija i umije}e."227
Pejgamber,a. s., je donio odluku da vladare pozove u islam i jednog od svojih ashaba, Abdullaha bin Huzejfea, r. a., kao ambasadora poslao je iranskom kisrau, Pervizu ibni Hurmuzu. Što se tice kisraa, on se iz oholosti rasrdio i nije pristao na Pejgamberov poziv. Štaviše, Pejgamberu je poslao dvojicu svojih ambasadora i rekao da mu se muslimani pokore. Ovu dvojicu ambasadora Pejgamber je prvo pozvao u islam, a potom ih je narednog dana pozvao obojicu kako bi mu saopcili svoju odluku.228
Narednog dana je Pejgamber ambasadorima prenio ovaj haber, koji mu je saopcio Allah, d?. š.:
“Uzvišeni Allah je Kisri njegovog sina Širevejha ucinio zlokobnim.
Širevejh ga je ubio tog mjeseca, te noci i tog sahata!229
Obracajuci se njima, Pejgamber je, osim toga, rekao i slijedece:
“Recite Bazanu (guverner kome je Kisra naredio da, kao posrednike, pošalje ambasadore): Moja vjera i moja dominacija dospjet ce do mjesta do kojih je dospjela Kisraova teritorija i umijece. Recite mu još i ovo: Ako postaneš musliman, dat cu ti mjesta kojima sada upravljaš, nacinit cu te vladarem naroda koji nastane od Ebnaa (Iranci nastanjeni u ju?noj Arabiji).”230
Nakon toga su se ambasadori vratili u Jemen i ispricali ono što im se dogodilo, a Bazan, koji je bio pod velikim utiskom onoga što je cuo, to je izrazio slijedecim rijecima: “Vallahi, to nisu rijeci vladara! Mislim da je ta osoba, kao što i sam ka?e, pejgamber.231
A potom je svoje ljude upitao: “Kako vam on izgleda?” Ambasadori, koji su bili krajnje fascinirani Pejgamberovom pojavom, odgovorili su: “Nismo vidjeli vladara koji je impo-zantniji od njega, koji se nicega ne boji i koji je bez garde. Skromno i kao pješak hodao je medu narodom.”
Bazan je sacekao izvjesno vrijeme; ?elio je vidjeti da li ce se obistiniti ono što je Pejgamber rekao u vezi sa Kisraom. Saopcio je da ce tako biti siguran da je Muhammed Allahov poslanik. Nakon kratkog vremena poslije toga Bazanu je od Kisraovog sina Šiverejha došlo pismo slijedece sadr?ine:
“Ja sam ubio Kisraa. Kada dobiješ ovo pismo, uzmi vlast nad narodom u moje ime, a što se tice osobe o kojoj ti je pisao Kisra, cekaj i ne poduzimaj ništa dok ne dobiješ slijedece naredenje.232
Kada su Bazan i njegovi ljudi izvršili preracune, uvidjeli su da se ovaj dogadaj desio tacno u onom trenutku kada je Pejgamber rekao da ce se desiti.233 Nakon što je vidio tu veliku mud?izu, Bazan je donio Šehadet i primio islam. Njegovim tragom krenuli su i Ebnai nastanjeni u Jemenu.234 Bazan je bio prvi guverner koga je Pejgamber imenovao i prvi od iranskih guvernera koji je prešao na islam.235
Da je 628. g. Pejgamber iranskom kisri Pervizu poslao pismo u kome ga poziva u islam i da je iranski kisra 628. godine ubijen od strane svog sina, istiniti su dogadaji koji se navode i u historijskim izvorima.236

“Neposredno pred Kijamet desit će se period anarhije i nereda.”237


“Kada dunjaluk bude u neredu, kada se pojavi smutnja, kada se presijeku putevi, kada jedni navale na druge…”238


“Kijamet neće nastupiti sve dok se Allaha, dž. š., ne bude sasvim otvoreno negirao.”239 Primjeri veoma raširenih ateističkih web-stranica.
Ono što je Pejgamber saopcio u kontekstu predznaka ahir-i zemana
Ahir-i zeman je jedan period koji ce, prije Smaka svijeta, vladati na Zemlji. Do današnjih dana dospjelo je niz Pejgamberovih saopcenja o dogadajima koji ce se desiti u Tome vremenu. A to što se u periodu u kome ?ivimo, jedan po jedan, dešavaju ti dogadaji, jedna je od mud?iza Muhammeda, a. s. (Detaljnije pogledati u djelima koja ce uskoro biti prevedena i na bosanski: Kijametski predznaci, Hzr. Sulejman, Predznaci ahir-i zemana i Dabbetu-l Arz, Harun Yahya, Kültür Yayincilik.) Dogadaje koji ce se desiti 1400 godina nakon perioda u kome je ?ivio Muhammed, a. s., je objasnio tako detaljno kao da je posmatrao to vrijeme.
Od mnogobrojnih predznaka ahir-i zemana i kijameta, koji su saopceni u Pejgamberovim hadisima, mo?emo navesti slijedece:Šteta za Talikan (Afganistan)! Nesumnjivo, tu se nalaze Allahove riznice, koje nisu zlato i srebro! Tamo ima ljudi koji istinski poznaju Allaha, d?. š.245
U navedenom hadisu postoje naznake da ce u ahir-i zemanu Afganistan biti okupiran. Godina 1979., kada je Afganistan okupiran od strane Rusa, poklapa se sa 1400. hid?retskom godinom, odnosno sa pocetkom 14. hid?retskog stoljeca.


I ratovi, koji se danas dešavaju u mnogim zemljama Svijeta i u kojima se bezrazložno ubijaju nevini ljudi, također su predznaci Smaka svijeta o kojima nas je obavijestio Muhammed, a. s.

U Sujutijevoj knjizi ovaj hadis se spominje kao “zaustavljanje vode”. I, doista, brana Keban, koja se vidi na slici, zaustavila je i presjekla vodu Eufrata.

Resulullah: Sve dok se rijeka Eufrat ne otisne preko Zlatne planine, kijamet nece nastupiti...246 Pribli?ava se vrijeme kada ce se, povlacenjem vode Eufrata, pojaviti zlatna riznica. Ko se u to vrijeme nade tamo neka ne uzima ništa od te riznice.247
Zajednicki zakljucak prethodno navedenih hadisa su slijedeci:
1. U mjesecu ramazanu ce se dogoditi pomracenje i Mjeseca i Sunca;
2. ova pomracenja ce se dogoditi sa razmakom od 14 do15 dana;
3. pomracenja ce se ponoviti dva puta.
U skladu sa tim, 1981. godine (1401. hid?retske) 15. dana ramazana dogodilo se pomracenje Mjeseca, a 29. dana i pomracenje Sunca. Opet, “ kao drugi put”, 1982. g. (1402. hid?retske) 14. dana ramazana dogodilo se pomracenje Mjeseca, a 28. dana pomracenje Sunca.

“Veliki gradovi će se uništavati kao da ih jučer nije ni bilo.”240

“Glad i visoki ?ivotni troškovi ce se maksimalno raširiti.”241


“Kada se muškarci budu zadovoljavali muškarcima, a ?ene ?enama... kijamet ce biti blizu.”242


"Kada se kijamet pribli`i ...stida }e toliko nestati da }e se spolni odnos sa `enama voditi nasred puta."243


Za Mehdija postoje dva predznaka... Prvi od njih je pomracenje Mjeseca prve noci ramazana, a drugi pomracenje Sunca sredinom ramazana.249 Prije pojavljivanja Mehdije dogodit ce se dva pomracenja Sunca u jednom ramazanu.250 U ramazanu ce se desiti dva pomracenja Mjeseca.251


Osim toga, krajnje je znacajno što se, kao alamet koji ce skrenuti pa?nju, spominje pomracenje PUNOG Mjeseca tacno u pola ramazana.
Godine 1986. (1406. godine po Hid?ri), odnosno u pocetku 14. hid?retskog stoljeca, zvijezda repatica “Hallejeva kometa” prošla je blizu Zemlje. To je, pak, jedna sjajna zvijezda, koja zraci svjetlost.

“Kijamet nece nastupiti ... sve dok se ubistva ne povecaju.”244

Izgradnja razorenih i razaranje izgrađenih mjesta Svijeta jedni su od uvijeta i alameta kijameta.248
Porušeno stanje zgrade njemačkog parlamenta (Reichstag) 1945. g. a na slici dolje vidi se izgled iste zgrade restaurirane 1999. g. Na sličan način restanrira se i niz drugih zgrada koje tako ponovo postižu svoj stari izgled.

- Pravac njenog kretanja bio je od istoka prema zapadu.
- Pojavila se nakon pomracenja Sunca i Mjeseca koje se dogodilo 1981. i 1982. (1401-1402) g.

Prije no što on dode, na istoku ce se pojaviti jedna zvijezda repatica koja zraci svjetlošcu.252 Radanje te zvijezde desit ce se nakon pomracenja Sunca i Mjeseca.253 Na istoku ce se roditi jedna zvijezda repatica koja ce zraciti svjetlošcu. Njen svakodnevni pravac prolaska je od istoka prema zapadu.254

Ljudi obavljaju hadždž nepredvođeni imamom. Kada se spuste na Minu, bit će, poput psećeg opkoljavanja, opkoljeni i, sa međuplemenskom svađom, dogodit će se veliki ratovi - takvi da će noge ostati u jezeru krvi!255
Tri ili sedam dana uzastopno će izbiti velika vatra na istoku, a na nebu će se pojaviti tama! Nasuprot uobičajenom crvenilu, na nebu će se raširiti jedno posebno crvenilo!256
Jedna vatra će vas opkoliti. Ta vatra je danas u ugašenom stanju, u dolini zvanoj Berehut. Iako u njoj postoji užasna patnja, ta vatra će obuzeti ljude. Ta vatra će uništiti ljude i njihovu imovinu! U toku osam dana će se vjetrom, putujući poput oblaka, raširiti na sve strane svijeta! Noćna vrućina će biti jača od dnevne žege! Približavajući se do ispod jednog aršina iznad ljudskih glava, ta vatra će, između Zemlje i neba, biti strašna buka, poput grmljavine, kazao je Pejgamber. 257


Na slikama se vide primjeri tiranije kojoj je afganistanski narod bio podvrgnut tokom ruske okupacije 1979. godine
- Petrol koji gori u Kuvajtu uzrok je smrti ljudi i ?ivotinja. Prema nalazima strucnjaka, pola miliona tona naftnog dima se dnevno miješa sa atmosferom. Preko 10 hiljada tona cadi, sumpora, karbondioksida i hidrokarbona, koji ima kancerogene odlike, svakodnevno, poput oblaka, stoji iznad Zaljeva... 258
- Dim sa potpaljena dva bunara moguce je vidjeti cak i iz Saudijske Arabije koja je udaljena 55 km.259
- Vijesti neugašenih katastrofa u Zaljevu: u Kuvajtu rasplamsano gore na sto-tine potpaljenih naftnih bunareva. Saopcava se da ce po?ari u naftnim buna-revima, za koje strucnjaci tvrde da ih je “krajnje teško ugasiti”, najmanje 10 godi-na štetno djelovati na jednu široku teritoriju od Turske do Indije.
Plamen i dim, koji izla-ze iz potpaljenih naftnih bunareva, konstantno zaga-duju atmosferu. Kuvajtske obdanice predstavljaju pri-zore noci. Pepeljasti dim, koji se podi?e zajedno sa plamenom, podsjeca na prijelaz sa jeseni na zimu na nebu iznad Kuvajta... Da bi cijeli Kuvajt došao u stanje normalno za ?ivljenje, potrebno je da prode period od najmanje godinu dana. Potpunim prekrivanjem neba iznad Kuvajta, dim koji se podi?e zajedno sa plamenom vidljivim sa kilometarske udaljenosti dovodi zemlju u be?ivotno stanje, a oni bogatiji nastavljaju sa napuštanjem i selidbom iz Kuvajta.260


On (Mehdi) nece doci dok se od Sunca ne pojavi jedan znak.261
Pomracenje Sunca, koje se desilo 11. augusta 1999. g. posljednje je totalno pomracenje XX. st. Prvi put je toliko mnogo ljudi uspjelo toliko dugo vremena posmatrati pomracenje Sunca i imalo priliku analiziranja. Dolje se vide odredene novinske vijesti koje su u vezi sa pomracenjem Sunca 1999. g. Ovaj slucaj se, isto tako, mo?e prokomentirati kao “jedan znak od Sunca”, što se spominje u navedenom hadisu, a Allah, d?. š., je najbolje zna.

Jedan od predznaka kijameta, koji se spominju u hadisima, je rušenje gradova. Zemljotresi koji su se dogodili u skoroj prošli: Meksiko (desno) i Tokio (lijevo), također su pojave najavljene od strane Muhammeda, a. s.

Ukazat će se jedna prašnjava, dimna i mračna fitna, a nju će slijediti ostale...262
Fitna je rijec koja dolazi u znacenjima kao što su rat, nered, mete?, pometnja, smutnja, spletka, nešto što ljudski razum i srce direktno zaokrece od istine i Pravog Puta”. U hadisu se saopcava da ce iza ove fitne ostati prašina i dim.
Osim toga, karakteriziranje ove fitne kao mracnjaštvo i tama mo?e se, isto tako, prihvatiti i kao išaret na jednan iznenadni slucaj, za koji se ne zna odakle je došao. Pogleda li se sa tog aspekta, moguce je da aktualni hadis upozorava na napad koji se istice kao najveci teroristicki napad u historiji Svijeta, a koji je 11. septembra izveden na americke gradove New York i Washington.
Medu dr?avama sa aktualnog podrucja danas se nalazi i Izrael. Prema tome, sasvim je moguce da se ovim hadisom upozorava na ratove izmedu Izraela i Egipta i na okupaciju egipatske teritorije.

Prije njega će biti ubijeni vladari Damaska (Šama) i Egipta...263
“Narod Damaska (Šama) će porobiti egipatska plemena.”264


Dok se ne dogode slijedeci dogadaji, kijamet nece nastupiti… zemljotresi ce postati ucestali…265
Prije kijameta ce se desiti dva velika dogadaja… a potom godine zemljotresa.266
Predznaci ahir-i zemana danas se ostvaruju jedan za drugim
U Pejgamberovim hadisima data su saopcenja o predznacima ahir-i zemana i zlatnog doba. A kada natprirodne dogadaje koji se danas dešavaju uporedimo sa tim alametima, vidjet cemo niz znakova koji pokazuju da je ahir-i zeman period u kome ?ivimo i koji, u isto vrijeme, najavljuju dolazak zlatne ere.
Moramo istaci i to da se dio znakova najavljenih u hadisima kojima cemo mjesto ustupiti u ovom poglavlju mo?da desio u bilo kojem periodu 1400-godišnje historije islama, u odredenim podrucjima Svijeta i u odredenom intenzitetu. To, medutim, ne znaci da je taj period bio i ahir-i zeman pošto se, da bi se jedan period okvalificirao kao ahir-i zeman, svi predznaci kijameta moraju dogoditi u jednom periodu, jedan iza drugog. Ova cinjenica izra?ena je na slijedeci nacin u jednom Pejgamberovom hadisu:
Predznaci kijameta ce se pojavljivati jedan za drugim, kao što jedna za drugom otpadaju stakleni biseri nanizani na jednoj nisci.267

Pocetak ahir-i zemana se u hadisima spominje kao jedno haoticno okru?enje u kome su fitneluci, ratovi i sukobi u porastu, u kome, nasuprot vjerskom moralu, dominira jedna velika moralna izopacenost. U aktualnom periodu širom Svijeta ce se dešavati prirodne katastrofe, siromaštvo ce biti u porastu kao nikada ranije, zlocini ce, takoder, biti u osjetnom usponu, ubistva i pokolji ce se dešavati jedni iza drugih. To je, medutim, samo prva etapa ahir-i zemana. U drugoj etapi Allah, d?. š., ce covjecanstvo kutarisati ovog haoticnog okru?enja; Svoje robove ce obasuti izobiljem, bericetom, mirom i sigurnošcu.

“Kijamet nece nastupiti... dok se ne izgrade visoke, visoke zgrade.”268

‘‘Dok vrh čovjekove kandžije ne progovori… kijamet neće nastupiti.’’ 272
Putovanja koja su u prijašnjim vremenima trajala mjesecima, danas je, avionima br?im od zvuka, vozovima i drugim razvijenim prijevoznim sredstvima našeg stoljeca, moguce obaviti za nekoliko sati, i to daleko sigurnije, rahatnije i komfornije. Ono na što upozorava hadis realizira se na ovaj nacin.
Medukontinentalne komunikacije koje su u proteklim stoljecima trajale heftama, danas se, internetom i tehnologijom komunikacije, odvijaju za nekoliko sekundi. Stvari koje su se nekada prenosile višemjesecnim karavanima danas je moguce transportirati za neuporedivo br?e vrijeme. Ne mnogo davno, za vrijeme koje se, prije svega nekoliko stoljeca, provodilo u ispisivanju samo jedne knjige danas je moguce odštampati milione knjiga. Pored svega ovoga, pomocu aparata ‘‘cuda tehnologije’’, ni svakodnevni poslovi, poput odr?avanja cistoce, spremanja jela i odr?avanja kuce, više nisu oni koji oduzimaju vrijeme.
Ovi primjeri se do u nedogled mogu navoditi, ali ono što nas u aktualnom kontekstu zanima je istovjetno ostvarenje kijametskih išareta onako kako je to Pejgamber najavio prije cetrnaest stoljeca.
Kao što je vec opcepoznato, kand?ija je sredstvo koje se u starim vremenima široko koristilo narocito prilikom tjeranja jahacih ?ivotinja, poput konja i deva. Analizira li se navedeni hadis, postat ce sasvim ocito da se Allahov Resul bavio poredenjem, odnosno da se on koristio jezikom koji je bio razumljiv za ashabe i ljude toga vremena. A u vezi s time, današnjem covjeku mo?emo postaviti slijedece pitanje: “Koji je to predmet koji mo?emo poistovjetiti sa kand?ijom i koji prica?”
Najlogicniji odgovor na ovo pitanje bit ce be?icni telefoni koji pa?nju skrecu svojim antenama, mobilni telefoni ili slicna telekomunikaciona sredstva. Ako uzmemo u obzir da be?icna komunikaciona sredstva poput mobilnog ili satelitskog telefona imaju veoma kratku historiju, postat ce sasvim jasno koliko su mudrosti sadr?avale Pejgamberove rijeci koje je izgovorio prije 1400 godina. Na taj nacin je manifestiran još jedan haber o tome da se nalazimo u dijelu vremena pred kijamet.
“Dok se ne pojave ovi dogadaji, kijamet nece nastupiti … Ljudi ce se medusobno natjecati u izgradnji visokih zgrada.”269 ‘‘
Dok se ne pojave ovi dogadaji, kijamet nece nastupiti … vrijeme ce se skratiti, a sa vozilima i rastojanja.’’270 ‘
Kijamet nece nastupiti dok se vrijeme ne skrati i godina ne bude kao mjesec, mjesec kao hefta, hefta kao dan, dan kao sahat, a sahat koliko bi se potpalila vatra.’’271
Poruka iz navedenog hadisa je prilicno jasna: saopcava se da je jedna od odlika ahir-i zemana to što ce covjek cuti svoj glas. Nesumnjivo, da bi covjek mogao cuti svoj glas, potrebno je prvenstveno snimiti glas, a potom ga slušati. Snimanje glasa i tehnologija reprodukcije su takoder proizvodi XX. st., a taj pomak predstavljao je jednu naucnu prijelomnu tacku i otvorilo put radanju sektora komunikacija i medija. Snimanje tona je, osobito posljednjim pomacima u kompjuterskoj i lazer tehnologiji, dospjelo u stanje savršenstva.

‘‘Dok čovjeku ne bude pričao njegov glas… kijamet neće nastupiti.’’ 273
Ukratko, savremeni elektronski uredaji, mikrofoni i zvucnici osiguravaju snimanje i slušanje tona i pokazuju nam da je manifestiran haber najavljen u prethodnom hadisu.
‘‘Alamet toga dana: sa neba ce se ispru?iti jedna ruka i ljudi ce u nju gledati i vidjeti.’’ 274
‘‘Predznak tog dana je ruka, koja je ispru?ena na nebu i u koju ce ljudi stalno gledati.’’ 275
Rijec ‘‘ruka’’, koja se naglašava u navedenim hadisima, prijevod je arapske rijeci “yed”. Pored ovog, ova rijec ima i znacenje snage, moci, sile, sredstva pa je sasvim moguce da se aktualna rijec koristila u tim znacenjima.
Formulacija da ce ljudi gledati i vidjeti jednu “snagu, moc, silu, sredstvo” za ljude prijašnjih vremena ne nosi neko izrazito znacenje. Medutim, uredaji kao što su televizija, kamera i kompjuter, kao neodvojivi dijelovi savremenog ?ivota, u potpunosti rasvjetljavaju pojavu o kojoj se govori u citiranim hadisima. Dakle, rijec yed se koristila u znacenju snage. A nakon ove konstatacije jasno je da se u prethodnim hadisima išareti na televiziju, odnosno na sliku koja se sa neba spušta u vidu talasa.

“Kada ljudi posiju jednu mjeru (pregršt) pšenice, ubrat ce od toga sedamsto pregršti... Ljudi ce posijati nekoliko pregršti sjemena, a dobit ce urod od 700 pregršti... Unatoc tome što ce kiša obilno padati, nijedna kap nece otici uzalud.”276


“U njegovo vrijeme…  životni vijek će se produžiti.’’ 277
Pejgamber je dao niz podataka u vezi sa tehnološkim prosperitetom koji ce se desiti u ahir-i zemanu. U navedenom hadisu skrece se pa?nja na povecanu proizvodnju u ishodu prijelaza na moderniziranu poljoprivredu, razvoj novih tehnika proizvodnje, radove na melioraciji sjemena i izgradnjom novih brana i vještackih jezera, iskorištavanje kišne vode.
Od vremena kada je Pejgamber saopcio ovaj haber proteklo je cetrnaest stoljeca. Odredena istra?ivanja sasvim jasno iznose da je, u toku proteklog perioda od tog vremena, prosjecni ?ivotni vijek današnjeg covjeka du?i u odnosu na ?ivote svih prethodnih pokoljenja. Štaviše, u tom kontekstu je ucljiva i velika razlika izmedu pocetka i kraja XX. stoljeca. Ilustracije radi, predvida se da ce dijete rodeno 1995. godine u prosjeku 35 godina ?ivjeti du?e od djeteta rodenog 1900-ih godina.278 Još jedan efektan primjer o ovom pitanju je i cinjenica da je, za razliku od vremena u kome ?ivimo, u proteklim periodima bio veoma rijedak slucaj da su ljudi ?ivjeli preko 100 godina.